CZE  ENG  RU  UKR 

Naše činnost

Ať už jste náš zákazník, partner či potenciální zaměstnanec nebo Vás pouze zajímá, co se skrývá za jednoduchým heslem "zajištění internetové inzerce", představíme Vám rádi podrobněji naši činnost.

Pečujeme o inzeráty

Absolutní většinu našich časových a personálních zdrojů spotřebuje péče o inzeráty, přestože se maximálně snažíme využít automatizovaných řešení (softwarů a databází) všude tam, kde to je možné. Životní cyklus internetové kampaně lze zhruba představit takto:

  • Založení kampaně - vyžaduje kreativní přístup, v případě přesně objednaných výrazů musí náš inzerát zaujmout více než inzeráty konkurence. V případě kampaní s garantovaným počtem prokliků musíme kreativně najít atypické výrazy, které lidé na internetu hledají a které nejsou obsazené konkurencí. V obou případech ale shodně platí - sebemenší selhání v kreativitě nepříjemně zaplatíme penězi.
  • Provoz kampaně - i dobře založená kampaň je často terčem systémových poruch či rozmarů inzertních systémů, kdy se např. požadované minimální částky mění tak říkajíc s počasím. Výpadky musíme včas odhalit, napravit a kampaň znovu rozjet. Kromě výpadků systémových jsou tu neustále divoce aktivní konkurenční inzerenti, se kterými musíme "bojovat" tam, kde garantujeme pozice, resp. sledovat jejich ústup z boje, abychom neinvestovali více peněz, než je nutné. I zde platí - zanedbaná péče vede k zastavení kampaně nebo naopak k závratnému mrhání prostředky. Kreativní procesy ze zahájení kampaně často opakujeme i v průběhu provozu.
  • Vyhodnocení kampaně - končící kampaň je třeba zhodnotit pomocí závěrečných statistik, navrhnout nahrazení neefektivních výrazů efektivnějšími, doplnit kampaň, nebo naopak předražené výrazy identifikovat a zákazníkovi doporučit ústup z pozic.

Vyvíjíme

Nejlepší pravidla a postupy, ke kterým jsme se dopracovali během letité činnosti na poli online inzerce, formulujeme a zadáváme programátorům k vývoji programů. Automatizujeme tak naši manuální činnost, zejména péči o inzeráty a včasné vyhodnocení nástrah a příležitostí v průběhu provozu kampaní. Přestože v souboji člověk versus stroj v naší firmě stále vítězí lidská kreativita, bez našich programů by ji dávno udusilo ohromné množství rutinní práce, kterou jsme dokázali přenést na stroje.

Konzultujeme

Vlastní kampani obvykle předchází konzultace potřeb inzerenta a možností inzertních systémů, které mu zpřístupňujeme našimi službami. Rčení "dobrá rada nad zlato" platí na poli online inzerce jako všude jinde, což dokladují případy inzertních kampaní, které svým nerozvážným zadavatelům - amatérům prohýřily i statisíce korun (desetitisíce EUR) bez adekvátního přínostu. Našim zákazníkům doporučujeme to, co stojí rozumně mnoho a co přináší efekt a naše partnery učíme doporučovat jejich zákazníkům totéž.

Oceňujeme

Specifickou činností při zajišťování naší služby je kalkulace ceny pro jednotlivé garantované pozice. Systémy PPC inzerce fungují na základě ceny za proklik. Tu jednak není snadné zjistit, neboť je velmi variabilní. A i pokud je známá, nedává žádnou jasnou představu, kolik bude stát inzerce např. na typické období půl roku. Měsíční cena je však často právě to, co chce inzerent vědět, aby mohl online inzerci zahrnout do svého rozpočtu na daný rok. Jako jedni z mála dokážeme takovému zájemci odpovědět a dát konkrétní cenu, za kterou mu zajistíme inzerci na daném místě pro jím požadované výrazy. Toto je naše specifiká schopnost založená na letité zkušenosti a neustéle se vyvíjející znalosti cen na online trhu.

Prodáváme

A pochopitelně naše služby nabízíme potenciálním zákazníkům a se stávajícími zákazníky kampaně obnovujeme, což bývá příležitost k restrukturalizaci rozsahu objednaných služeb. Převážnou většinu obchodů vyřešíme telefonicky a emailem. Na osobní jednání se zaměřují spíše naši partneři - obchodní sítě, kterým pro jejich jednání poskytujeme materiály a telefonické konzultace často i přímo v průběhu vyjednávání. Obchodování je druhá největší položka našich časových nákladů, na konci seznamu ji uvádíme snad jen proto, že je samozřejmá.

 

Naše činnost